Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Overeenkomsten
Mensen sluiten in het dagelijks leven enorm veel overeenkomsten. Maar wat houdt een overeenkomst nu precies in? Simpel gezegd is een overeenkomst een afspraak tussen minimaal twee personen. Echter komt er wel meer kijken bij de juridische vormgeving van een overeenkomst.

Wat is een overeenkomst precies?
Niet alles valt zomaar onder het begrip overeenkomst. Als je bijvoorbeeld met een collega afspreekt om naar de stad te gaan is dit geen overeenkomst. Er is dan wel iets afgesproken, maar die afspraak is niet gericht op een rechtsgevolg. Wil er sprake zijn van een overeenkomst, moet de rechtshandeling gericht zijn op een rechtsgevolg. Hier voortvloeien dan ook rechten en plichten uit.  De afspraak om naar de stad te gaan is dus geen overeenkomst en ook niet afdwingbaar.

Vormgeving overeenkomst
Een overeenkomst is vormvrij, oftewel het kan in elke vorm worden gesloten. Wordt de overeenkomst schriftelijk gesloten, dan wordt dit een contract genoemd. Een overeenkomst kan ook mondeling en stilzwijgend worden gesloten. Uiteraard is het aller verstandigst om een overeenkomst schriftelijk te sluiten. Beide partijen hebben dan bewijs van de gemaakte afspraken en deze zijn dan ook makkelijk afdwingbaar.

Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst wordt gesloten door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Het persoon die het aanbod doet moet, net zo goed als het persoon die dat aanbod aanvaard, het daadwerkelijk willen. De wil moet zijn gericht op het sluiten van de overeenkomst. Indien de wil ontbreekt bij een van de partijen is er een mogelijkheid dat er geen rechtsgeldige overeenkomst is ontstaan. Dit omdat er een gebrek is aan wilsovereenstemming.
Zodra er over de belangrijkste kwesties overeenstemming is ontstaan, dan komt de overeenkomst daadwerkelijk tot stand. Dat no g niet alle kleine details zijn geregeld maakt hier verder ook niet uit.

Niet afdwingbare overeenkomsten
Een geldige overeenkomst is afdwingbaar. Echter niet in elke situatie. Een rechtsgeldige overeenkomst kan bijvoorbeeld niet (meer) afdwingbaar zijn door:

 • Verjaring
 • Rechtsverwerking
 • Misbruik van recht

Nietige of vernietigbare overeenkomst
Om meerdere redenen kan een overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn. Het verschil tussen nietigheid en vernietigbaarheid is dat een nietige rechtshandeling van rechtswege ongeldig is, terwijl een vernietigbare rechtshandeling geldig is maar kan worden aangepast (oftewel vernietigd kan worden).

Een overeenkomst is nietig wanneer:

 • Er geen wilsovereenstemming was;
 • Het in strijd is met de openbare orde;
 • Het in strijd is met de goede zeden; of
 • Het is strijd is met de wet.

Een overeenkomst is vernietigbaar wanneer:

 • Er sprake is van een wilsgebrek;
 • Het is aangegaan met een handelingsonbekwaam persoon.

Niet nakoming
Indien een van de partijen geheel niet nakomt, gedeeltelijk niet nakomt of wanneer dat wat is afgesproken niet correct wordt nagekomen, dan is er sprake van wanprestatie. Je kunt je dan beroepen op de algemene regels die bij elke overeenkomst gelden. De volgende 4 dingen kunnen worden gevorderd:

 • Alsnog nakoming + eventueel schadevergoeding;
 • Opschorting;
 • Ontbinding + eventueel schadevergoeding; of
 • Vervangende schadevergoeding.

Bijzondere overeenkomsten
Buiten al deze algemene regels die gelden voor elke overeenkomst, zijn er ook specifieke regels opgesteld voor bijzondere overeenkomsten. Enkele voorbeelden van bijzondere overeenkomsten:

 • Koopovereenkomst;
 • Huurovereenkomst;
 • Vaststellingsovereenkomst;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Overeenkomst van opdracht;
 • Ruilovereenkomst;

Heb je te maken met een bijzondere overeenkomst, dan kan het dus zijn dat hier ook andere regels voor gelden.

Ergens nog vragen over?
Heb je nog specifieke vragen over overeenkomsten, dan kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wij kunnen je overigens ook helpen bij het opstellen van een rechtsgeldige overeenkomst of juist het vernietigen hiervan. Een brief van juist een jurist of advocaat wordt uiteindelijk altijd serieuzer genomen. Daarnaast schrijven wij brieven natuurlijk ook met de correcte juridisch inhoudelijke argumentatie.

Bel of e-mail ons: 040-8444523 of info@agajuristen.nl 

Auteur
Maryleny Zonneveld (Jurist AGA Juristen)
Geschreven op: 1 mei 2021

Bovenstaand artikel is zo nauwkeurig mogelijk beschreven, toch kan bovenstaand artikel een  menselijke fout bevatten, incompleet zijn of kan dit artikel jaren later niet meer actueel zijn. AGA Juristen ontvangt geen vergoeding voor deze informatie als deze wordt gebruikt, en is mede daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor de informatie in bovenstaand artikel. De auteursrechten van bovenstaand artikel liggen bij AGA Juristen en Maryleny Zonneveld. Bovenstaand artikel mag niet door anderen worden gekopieerd of gepubliceerd, zonder onze toestemming op papier.