Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Bestuursrecht
De verhouding tussen de Nederlandse burger en de overheid wordt geregeld door het bestuursrecht wat onder andere is gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht. In de Algemene wet bestuursrecht zijn bepalingen opgenomen waaraan bestuursorganen zich moeten houden, als ook zijn regels opgenomen welke rechtsbescherming bieden voor burgers tegen genomen besluiten van bestuursorganen. Naast de Algemene wet bestuursrecht zijn er veel bijzondere bestuursrechtelijke wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet Handhaving Verkeersvoorschriften.

Bestuursrecht bezwaarschrift
De aanvrager van een vergunning of een belanghebbende kan een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen als de aanvrager of belanghebbende het niet eens is met het genomen besluit. Het bestuursorgaan zal dan opnieuw naar haar beslissing kijken en indien het een goed bezwaarschrift is, dan kan het bezwaarschrift gegrond worden verklaard zodat de burger alsnog zijn gelijk krijgt. Echter indien het bestuursorgaan bij haar beslissing blijft en aldus het bezwaarschrift ongegrond verklaart, dan kan de burger naar de bestuursrechter stappen en daar een beroepschrift indienen. In het uiterste geval kan de burger zelfs in hoger beroep gaan bij de Raad van State te Den Haag.

Bestuursrecht procedure
U kunt zich in bestuursrechtelijke procedures door een jurist laten bijstaan, een advocaat is namelijk niet verplicht in het bestuursrecht. Naast voorgaande procedures kan een burger ook een kort geding aanspannen tegen een bestuursorgaan om de werking van een genomen besluit te ontzeggen tot dat een beslissing op bezwaar of beroep is genomen.

Bestuursrecht jurist
Indien u het niet eens bent met een genomen besluit van een bestuursorgaan, dan kunnen de juristen bestuursrecht van AGA Juristen u van dienst zijn. Naast een gedegen kennis van het bestuursrecht hebben zij ook ruime ervaring met procederen voor de bestuursrechter.

Onze diensten
Wij adviseren en begeleiden u bij uiteenlopende problemen waar u als consument mee te maken kunt krijgen. Wij hebben veel ervaring met deze onderwerpen:

 • Bouwrecht en vergunningen;
 • Omgevingsrecht en bestemmingsplannen;
 • Verkeershandhaving en verkeersboetes;
 • Sociaal zekerheidsrecht en uitkering;
 • Milieurecht en vergunningen;
 • Visum;
 • Naturalisatie en inburgering;
 • Vreemdelingenrecht en verblijfsvergunning;
 • Bestuursorgaan beslist niet op tijd;
 • Etc.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het bestuursrecht. Bij een conflict inzake bestuursrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De bestuursrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.