• darkblurbg
    Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
    Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen. Betrouwbaar juridisch advies: € 69,- per uur (inclusief BTW). 1ste gesprek en advies gratis en vrijblijvend!
  • darkblurbg
    AGA Juristen: 1ste gesprek & advies gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
    AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Betaalbaar juridisch advies: € 69,-/u (incl. BTW)

Arbeidsvoorwaarden wijzigen
In sommige gevallen is het voor de werkgever wenselijk om uw arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Onder arbeidsvoorwaarden wordt alles verstaan wat u met de werkgever bent overeengekomen met betrekking tot uw werk. U kunt hierbij denken aan uw salaris, aan reiskosten, aan de locatie waar u werkt maar ook het aantal uren dat u per week dient te werken, de vergoeding van overuren, een kleinere bijdrage voor uw pensioen of een vermindering van toeslagen, werktijden, vakantie of andere arbeidsvoorwaarden.

Eenzijdig wijzigingsbeding
In uw arbeidsovereenkomst kan een “eenzijdig wijzigingsbeding” zijn opgenomen. De wijziging die de werkgever dan eenzijdig aanbrengt is wel aan regels gebonden. Zo mag uw werkgever hiervan pas gebruik maken als het belang van de wijziging voor uw werkgever groter is dan het belang van u als individu. Er moet een goede belangenafweging plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de wijziging economisch gezien noodzakelijk is. er moeten dan geen mogelijkheden voorhanden zijn welke minder ingrijpend van aard zijn. Ook het personeel heeft inbreng. Als er een medezeggenschapsorgaan is mag deze advies afgeven over de wijziging. Heeft uw werkgever geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen dan mag hij de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig wijzigen.

Aangepaste arbeidsovereenkomst
Indien het in u voordeel is en u het eens bent met de wijziging, is het verstandig deze wijziging schriftelijk vast te leggen met de werkgever in een aangepaste arbeidsovereenkomst of een toevoeging op de arbeidsovereenkomst. Heeft u van uw werkgever een voorstel mogen ontvangen met betrekking tot de wijziging van uw arbeidsvoorwaarden en wilt u weten of het mogelijk is deze voorwaarden niet te accepteren? Neemt u dan gerust contact met ons op.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het arbeidsrecht. Bij een conflict inzake arbeidsrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor een best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Meer informatie en Contact AGA Juristen
De arbeidsrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523
E-mail: info@agajuristen.nl
(Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).