Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Vreemdelingenrecht en verblijfsvergunning
Wilt u uw partner naar Nederland halen, maar twijfelt u of u aan de voorwaarden voor een visumaanvraag voldoet? Is uw aanvraag afgewezen en hebt u hulp nodig met bezwaar aantekenen of wellicht een nieuwe visumaanvraag? Wij kunnen u in het vreemdelingenrecht bij uw verblijfsvergunning zeer zeker van dienst zijn.

Vreemdelingenrecht, verblijfsvergunning & kosten
Een gedegen juridisch advies kan wonderen doen en hoeft (bij ons) niet veel te kosten. Wij hebben ervaring op het gebied van het migratierecht en volgen de ontwikkelingen op de voet. In veel gevallen zal een degelijk advies en/of hulp bij de visumaanvraag voldoende zijn om u uw doel te laten bereiken.

Afwijzing IND aanvraag verblijfsvergunning
Indien uw aanvraag door de IND is afgewezen, kunnen we het bezwaar voor u schrijven en indienen. In de bezwaarfase van het vreemdelingenrecht is juridische bijstand eigenlijk onmisbaar. Hoe kan er van een persoon verwacht worden dat hij volledig op de hoogte is van het IND-beleid en de huidige nationale en internationale wetgeving omtrent het vreemdelingenrecht? Welke argumenten hebben kans van slagen en welke niet?

IND bezwaar en beroep
Als laatste stap kunnen we u ook bijstaan in een gerechtelijke procedure. Hier moet u wel rekening houden met hogere kosten en de griffiekosten. Wij zullen bij aanvang van zo een procedure u een zo nauwkeurig mogelijke inschatting geven van de kosten en de slagingskans. Als wij echter denken dat u op een andere manier, dan bezwaar indienen of beroep aantekenen, sneller uw doel kan bereiken, dan zullen wij niet schromen om u dat te vertellen. Ook niet als dit betekent dat wij minder geld kunnen verdienen.

Volgens het vreemdelingenrecht is een vreemdeling een persoon die niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit of een nationaliteit van gelijke strekking.

Op het gebied van vreemdelingenrecht kunnen wij u bijstaan in de navolgende zaken:

 • Aanvragen (toeristen/werk)visum;
 • Bezwaar en beroep bij afwijzing van een visum;
 • Gezinshereniging;
 • MVV aanvragen.
 • Etc.

Contact AGA Juristen
De juristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:
   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Verblijfsvergunning ingetrokken
Is uw verblijfsvergunning ingetrokken omdat u niet langer voldoet aan het verblijfsdoel waarvoor de vergunning verstrekt was? Verstandig is het om contact op te nemen met een jurist om te kijken of het zinvol is om bezwaar in te dienen. Het kan ook zijn dat er andere verblijfsmogelijkheden zijn.

Houdt u er rekening mee dat aan het instellen van bezwaar tegen besluiten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een termijn verbonden is. In het vreemdelingenrecht is de termijn om in bezwaar te gaan, vier weken. Wacht er dus niet te lang mee en neem contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Vaak ontvangt u eerst een voornemen tot intrekken. Hierin geeft de IND aan dat zij van plan zijn om uw verblijfsvergunning in te trekken en krijgt u de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Hoewel dit voornemen nog geen besluit is, is het toch aan te raden om dan al contact op te nemen met een jurist. Het gebeurt namelijk regelmatig dat de IND op basis van een door de jurist ingediende zienswijze toch besluit om af te zien van de intrekking.

Meer informatie en Contact AGA Juristen
De juristen van AGA juristen kunnen een hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523
E-mail: info@agajuristen.nl
(Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).

Visumaanvraag en de waarde van juridisch advies

Valkuilen bij de aanvraag van een visum
Op het eerste gezicht lijkt de aanvraag voor een visum regulier bepaalde tijd geen ingewikkelde procedure. De voorwaarden lijken duidelijk te zijn omschreven en zo lang de aanvrager en referent aan deze voorwaarden voldoen, is er geen vuiltje aan de lucht. De praktijk is echter een stuk weerbarstiger, wat geen verrassing behoort te zijn wanneer je in ogenschouw neemt dat de IND niet bepaald staat te trappelen om aan een ieder een visum te verschaffen. Anders gezegd: het komt de IND eigenlijk wel goed uit dat niet iedere aanvrager aan de voorwaarden voldoet. Mijns inziens kan (betaalbaar) juridisch advies voor bijna iedereen een groot verschil maken. Om deze stelling te onderbouwen, verdeel ik de aanvragers en referenten in drie verschillende groepen:

1) aanvrager en referent voldoen aan alle voorwaarden

2) aanvrager en referent voldoen niet aan de voorwaarden maar zouden dit wel kunnen

3) aanvrager en referent voldoen niet aan de voorwaarden

Voor de eerste groep, de aanvrager en referent voldoen aan de voorwaarden, lijkt juridisch advies overbodig. Zelfs als hij het formulier per ongeluk niet helemaal correct of volledig invult of verzuimt een document mee te sturen, krijgt hij meestal een tweede kans geboden om dit te herstellen. Het probleem is echter dat een aanvrager soms in de veronderstelling verkeert dat hij tot die eerste groep behoort terwijl hij in werkelijkheid tot de tweede groep behoort. Dit heeft dan de uiterst vervelende consequentie dat de aanvrager tegen de verwachting in plotseling een negatieve beschikking ontvangt.

De meeste mensen nemen het aanvraagformulier als uitgangspunt en gaan er vanuit dat ze aan de voorwaarden voldoen zo lang ze de gevraagde documenten kunnen overleggen. Dit is slechts tot op bepaalde hoogte het geval.

Het volgende voorbeeld kan dit wellicht verduidelijken. Een van de grote struikelblokken op weg naar gezinshereniging is het zogenaamde middelenvereiste. Het middelenvereiste kan weer worden onderverdeeld in drie onderdelen: de middelen van bestaan moeten 1) zelfstandig zijn verworven, 2) duurzaam beschikbaar zijn en 3) van voldoende hoogte zijn. Deze onderverdeling wordt overigens niet zonder meer duidelijk uit het aanvraagformulier. Het eerste vereiste spreekt redelijk voor zich: het inkomen van je vader of moeder telt dit keer niet mee. Het tweede vereiste houdt in dat het inkomen op het moment van aanvraag nog ten minste een jaar geldig is. Het derde vereiste is dat het inkomen ten minste gelijk is aan het minimumloon (voltijd) inclusief vakantiebijslag.

Nu heeft de aanvrager, die ik voor het gemak de heer Zwalbe IJlstra noem, de vaste overtuiging dat hij tot de eerste groep behoort. Hij staat namelijk sinds kort op eigen benen en heeft pas geleden een jaarcontract gekregen bij een politieke partij (die overigens ironisch genoeg aandringt op verscherpte toelatingseisen voor immigranten) met een loon dat ver boven het minimum ligt. Vol goede moed vult hij het formulier in en in afwachting van het goede nieuws treft hij voorbereidingen voor de hereniging met de liefde van zijn leven uit Cambodja. Na twee maanden ploft er een envelop van de IND op de deurmat. Tot zijn afschuw leest hij dat de aanvraag is afgewezen omdat de heer IJlstra niet zou hebben aangetoond dat hij duurzaam over voldoende middelen beschikt!

Wat is er gebeurd? Het jaarcontract dat de heer IJlstra had bij zijn werkgever was op het moment van aanvraag nog maar 11 maanden en twee weken geldig en derhalve voldoet hij niet aan de eis van voldoende duurzaam inkomen (van ten minste 12 maanden). Wellicht slaagt de heer IJlstra er in om zijn werkgever te overtuigen hem nogmaals een jaarcontract te geven zodat hij opnieuw een aanvraag kan doen. (nadat hij opnieuw de leges heeft betaald) Anders wordt het een moeilijk(er) verhaal waarin juridisch advies nog onontbeerlijker wordt. Dit soort valkuilen, en er zijn er legio, kunnen voorkomen worden door een gedegen juridisch advies.

Wat betreft de derde groep, die niet voldoet aan de voorwaarden en ook niet zo makkelijk zal kunnen voldoen, is het voornamelijk een kwestie van strategiebepaling. Op welke manier voldoe ik op een zo kort mogelijke termijn wel aan de voorwaarden? Er zijn meerdere wegen naar Rome, niet allemaal even snel. En niet alle wegen leiden naar Rome. Ook hier is juridisch advies van groot belang.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het bestuursrecht. Bij een conflict inzake bestuursrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De bestuursrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.