Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Privacyverklaring en privacy beleid AGA juristen, gevestigd te Eindhoven (5652 EA), aan de Zeelsterstraat 7A

Doel van de onderneming
AGA juristen is een organisatie voor juridische dienstverlening waar zelfstandig gevestigde juristen juridische werkzaamheden voor verrichten.

Vrijwillige gegevensverstrekking klant bij intake
AGA juristen krijgt haar klanten (betrokkenen volgens de AVG) via haar website: Op deze website wordt een contactmoment aangeboden via een contactformulier, e-mail of via een telefoonnummer. De intake van haar klanten kan dus zowel telefonisch als schriftelijk verlopen. De (potentiële) klant kan bij het invullen van het contactformulier, of per e-mail  ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens vrijwillig te verstrekken via info@agajuristen.nl.

De juridische grondslag van de eerste persoonsgegevens verstrekking is dus de toestemming van de klant.

Gegevens juristen en eigenaar AGA juristen
Telefonisch krijgt de klant contact met de heer G. Goossens geboren op 07-06-1982, eigenaar van AGA juristen. Het telefoonnummer en het e-mail adres zijn: 040-8444523 en info@agajuristen.nl

De heer G. Goossens beoordeelt in eerste instantie of de binnengekomen leads kansrijk zijn, realiseert zelf een opdracht of overlegt hierover vervolgens met één van de zzp-ers.

De ZZP-ers die werkzaam voor AGA zijn:

Informatie waar de juristen inzage in hebben
Alle zelfstandig werkende juristen hebben inzage in de website webmail.vevida.com/sogo waarop de binnengekomen schriftelijke leads/klanten staan. De leads/opdrachten worden vervolgens door de heer G. Goossens doorgezet naar één van de zzp-ers die deze zelfstandig kunnen uitvoeren mits hen de opdracht ook gegund wordt. Bij het gunnen van de opdracht door de klant/ betrokkene aan de zzp-er, kan het nodig zijn dat er aanvullende gegevens nodig zijn. AGA en de zzp-ers zullen gegevens van derden alleen gebruiken, indien de derde daarvoor toestemming heeft gegeven.

De leadgegevens waartoe de zzp-ers toegang hebben betreffen meestal de naam van de klant (natuurlijk en of rechtspersoon), de bedrijfsnaam, het e-mail adres en het telefoonnummer. AGA juristen zal nimmer naar bijzondere persoonsgegevens vragen zoals: de gezondheid, het strafrechtelijk verleden, de politieke kleur of soortgelijke gegevens. AGA verzorgt de facturering aan de klanten nadat de zelfstandig werkende juristen een factuur voor betreffende klant hebben verstuurd aan AGA juristen t.a.v. G. Goossens.

Eisen privacyverklaring door de juristen ondertekend

De zzp-ers werkzaam voor AGA-juristen verklaren middels mede ondertekening van deze privacyverklaring zich stipt te houden aan de bepalingen opgenomen in deze privacyverklaring.

Beveiliging website, laptops, telefoons en pc’s
 
De website van AGA juristen is naar vermogen beveiligd tegen inbraken/hackers. Ook de laptops, pc’s en telefoons van de zzp-ers en eigenaar zijn beveiligd middels beschermingssoftware en wachtwoorden.

Recht op inzage betrokkenen

De betrokkenen hebben te allen tijden het recht om inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens te vorderen. Zij kunnen dit verzoek richten aan info@agajuristen.nl en of het e-mail adres van de betreffende zzp-er die de zaak onder zijn of haar hoede heeft of heeft gehad.

Bewaartermijn 7 jaren
De bewaartermijn van de persoonsgegevens komt overeen met de wettelijke regels die de belastingdienst hanteert voor ondernemers. De debiteuren en of crediteurenadministratie heeft een bewaartermijn van 7 jaren. Zowel AGA juristen als de zzp-ers zullen hun administratie inrichten volgens de wettelijke voorschriften van de wetten: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting BTW belastingwet en de algemene regels van de AWR betrekking hebbende op de administratie en inlichtingenplicht.

Aldus overeengekomen op 1 december 2020 in Eindhoven.

G. Goossens

Mr. M. Verberne

Mr. A. Immink

Mr. B. Wustenveld

Drs. S. Fabre