Nederlands
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen. Betrouwbaar juridisch advies: € 79,- per uur (exclusief BTW). 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend!
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Betaalbaar juridisch advies: € 79,-/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 79,- per uur (exclusief BTW).
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt.
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht
Onbewust sluit u zelf meerdere overeenkomsten op een dag. Of u nu als ondernemer of particulier optreedt, iedereen koopt goederen en diensten. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een treinkaartje, een drankje op een terras of boodschappen in de supermarkt.

Verbintenissen
Het aangaan van verbintenissen uit overeenkomsten is iets alledaags en heel gewoon.  Het verbintenissenrecht is dan ook een breed rechtsgebied, een rechtsgebied waar zowel ondernemer als particulier dagelijks mee te maken heeft. Uit deze overeenkomsten die men elke dag aangaat, vloeien rechtstreeks rechten en verplichtingen voort voor beide partijen. Een overeenkomst is eigenlijk niets anders dan een afspraak tussen twee partijen, waarbij ieder aangeeft zich aan zijn of haar verplichtingen te zullen houden. Het maakt niet uit of deze overeenkomst mondeling of schriftelijk aangegaan wordt.

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen (rechts)personen. Het kan hierbij gaan om een verbintenis uit de wet, een verbintenis uit een overeenkomst of een natuurlijke verbintenis.

Overeenkomsten
De meeste verbintenissen die u als ondernemer aangaat zijn overeenkomsten. Veelvoorkomende overeenkomsten zijn de koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst. Komt een partij de verplichtingen die op grond van een contract op hem rusten niet na, dan pleegt deze partij een wanprestatie.  U kunt dan nakoming van deze overeenkomst vorderen. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u de wederpartij in gebreke stellen. Komt uw wederpartij dan nog zijn verplichtingen niet na, dan treedt het verzuim in. De gevolgen van het intreden van het verzuim kunnen vergaand zijn. Denk hierbij aan de volgende situaties:

 • U kunt schadevergoeding vorderen en de wettelijke (handels)rente begint te lopen;
 • U kunt uw verplichtingen uit dezelfde overeenkomst opschorten;
 • U kunt de overeenkomst ontbinden;
 • De geldlening wordt in het geheel opeisbaar;
 • Het recht van hypotheek kan worden ingeroepen.

Heeft u een probleem met een overeenkomst? Op de pagina ‘Ik heb een probleem met een overeenkomst’ geven wij u een aantal tips

Onrechtmatige daad
Naast verbintenissen die ontstaan uit een overeenkomst, kunnen verbintenissen ook rechtstreeks ontstaan uit de wet. De belangrijkste hiervan is de zogeheten onrechtmatige daad. Onder de onrechtmatige daad valt een veelheid aan schadegevallen. Te denken valt aan productaansprakelijkheid, de vernieling van goederen, letselschade bij verkeersongevallen, onrechtmatige publicatie en ga zo maar door. In de meeste gevallen bent u dan wettelijk verplicht om de schade die de andere partij lijdt, te vergoeden. Er ontstaat dan namelijk een verbintenis om de schade te herstellen of te vergoeden.

Voorbeelden overeenkomsten
De meeste geschillen hebben een overeenkomst als hoofdonderwerp. Met regelmaat stellen wij overeenkomsten op, screenen wij deze voor onze cliënten en voeren we procedures over overeenkomsten.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van overeenkomsten waarbij wij u kunnen adviseren of bijstaan:

 • Koopovereenkomst
 • Huurovereenkomst
 • Overeenkomsten van opdracht
 • Agentuurovereenkomst
 • Bemiddelingsovereenkomst
 • Bruikleenovereenkomst
 • Franchiseovereenkomst
 • Freelance-overeenkomst
 • Geheimhoudingsverklaring
 • Huurkoopovereenkomst
 • Inhuurovereenkomst
 • Licentieovereenkomst
 • Onderhoudsovereenkomst
 • Distributieovereenkomst
 • Aannemingsovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Intentieovereenkomst
 • Etc.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het verbintenissenrecht. Bij een conflict inzake verbintenissenrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor een best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Meer informatie en Contact AGA Juristen
De juristen van AGA Juristen kunnen een hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523
E-mail: info@agajuristen.nl
(Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).