Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Civielrechtelijke aansprakelijkheid
Civielrechtelijke aansprakelijkheid houdt kort gezegd in dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon aansprakelijk is voor het vergoeden van door hem/haar aangerichte schade. Het hoofddoel van het aansprakelijkheidsrecht is dan ook herstel of compensatie van geleden schade.

Verbintenis, onrechtmatige daad, wanprestatie en schade
Wanneer je tegenover een ander persoon een onrechtmatige daad pleegt, ben je verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan de ander te vergoeden. Wanneer er een verbintenis is gesloten, is degene die tekortschiet in de nakoming van deze verbintenis verplicht de schade die de andere partij hierdoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Er is in dat geval sprake van wanprestatie. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
In sommige gevallen, met name wanneer twee zakelijke partijen een overeenkomst sluiten, wordt de aansprakelijkheid door de ene partij beperkt of geheel uitgesloten door middel van een exoneratiebeding. Dergelijke bedingen vind je over het algemeen in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Als bestuurder van een onderneming kun je onder bepaalde omstandigheden persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover schuldeisers van de onderneming die schade hebben geleden. Dit noem je bestuurdersaansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid van bank, toezichthouder, advocaat, arts of notaris
Daarnaast kunnen banken aansprakelijk zijn tegenover haar klanten of tegenover derden, wanneer zij haar (bijzondere) zorgplicht schenden. Verder heb je de aansprakelijkheid van toezichthouders als blijkt dat zij onvoldoende toezicht hebben gehouden. Ook kan de overheid aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld tegenover een burger. Er is dan sprake van overheidsaansprakelijkheid. Als een notaris, een arts of een advocaat tekortschiet in haar dienstverlening, kan zij gehouden zijn de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Er wordt dan gesproken van beroepsaansprakelijkheid. Datzelfde geldt voor andere dienstverleners, bijvoorbeeld accountants. Een accountant kan aansprakelijk worden gesteld, indien zij niet handelt zoals van een redelijk handelend accountant mag worden verwacht.

Werkgeversaansprakelijkheid
Werkgeversaansprakelijkheid is aan de orde als een werkgever aansprakelijk is voor zijn werknemer of de aansprakelijkheid voor een hulppersoon, waarbij je bijvoorbeeld als aannemer aansprakelijk bent voor de door jou ingehuurde onderaannemer.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het verbintenissenrecht. Bij een conflict inzake verbintenissenrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De verbintenissenrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige verbintenissenrechtjuristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.