Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Arbeidsconflict
Een arbeidsconflict is een situatie waarbij een arbeidsrelatie onder druk komt te staan door een conflict tussen beide partijen. Een arbeidsconflict is een conflict waar meerdere personen of partijen bij betrokken zijn. Vaak ontstaat het conflict door een verschil van mening tussen werkgever en werknemer op het gebied van ziekte, loon, disfunctioneren of gewoonweg een verzuurde relatie. De vraag is dan aan wie het conflict kan worden toegerekend, waarbij dat antwoord van belang is voor de rekening van de oplossing van dat conflict in de vorm van bijvoorbeeld een transitievergoeding. 

Gevolgen arbeidsconflict
Een van de gevolgen van een arbeidsconflict is dat beide partijen niet goed meer kunnen samenwerken mogelijk in zijn totaliteit minder productief werken. Partijen kunnen ook in de privésfeer last hebben van het arbeidsconflict. Deskundige juridische hulp is bij een arbeidsconflict is dan ook aan te raden.

Arbeidsconflict oplossen
Indien er een arbeidsconflict is ontstaan, zal er naar een oplossing gewerkt moeten worden. Een van de mogelijkheden is dat u als werknemer verrast wordt door een voorstel tot een vaststellingsovereenkomst vanuit de kant van de werkgever.

Wellicht kan u er in uw situatie onderling uitkomen door gesprekken tussen de betrokken partijen. Anders is het verstandig deskundige juridische hulp in te schakelen om het arbeidsconflict op te lossen en/of om een zo goed mogelijke ontslagregeling voor u te regelen en de WW-uitkering veilig te stellen. 

Deugdelijk dossier
Een werkgever die het arbeidscontract van een werknemer wilt ontbinden of opzeggen, dient een deugdelijk dossier gedurende langere periode hebben opgebouwd. Eenzijdige functioneringsverslagen werken bij de rechtbank averechts, net als de plotselinge dossieropbouw vlak voor de ontslagprocedure. Het moet de rechter duidelijk zijn dat de werkgever daadwerkelijk zijn best heeft gedaan om een werknemer te laten functioneren (goed werkgeverschap). Denk hierbij aan onder andere: bijscholing, aangepaste werkzaamheden, een andere functie binnen het bedrijf en mediation. Naast de inspanningen van een werkgever, dient de werknemer zich ook in te spannen om zijn functioneren zo optimaal mogelijk te houden.

Arbo arts
Veel werknemers melden zich ziek omdat het niet meer botert in de arbeidsrelatie. De werknemer kan niet meer werken doordat hij of zij spanningen krijgt door de slechte sfeer op de werkvloer. Juridisch is deze situatie lastig te duiden en jurist en arbo-arts spreken in deze gevallen niet dezelfde taal. Logisch ergens wetende dat de jurist en arbo-arts beide verschillende taken hebben. Voor de arbo-arts is het soms duidelijk dat er geen sprake is van ziekte of een gebrek opdat hij kijkt naar welke werkzaamheden verricht kunnen worden, terwijl er juridisch gezien er wel een arbeidsconflict is. De vraag is veelal: wordt de ziekte veroorzaakt door het conflict of veroorzaakt de ziekte het conflict. Met de vaak oplaaiende emoties is dat niet altijd meer te achterhalen. De meeste arbo-artsen schuiven situationele arbeidsongeschiktheid van hun bordje af met de stelling dat er sprake is van een arbeidsconflict en geven enkel een time out van twee weken met het advies tot mediation. Daarna zal een werknemer vaak niet meer als arbeidsongeschikt worden beschouwd, maar kan dit in sommige gevallen wel zijn. Een second opinion (deskundigeoordeel)via het UWV kan een oplossing zijn.

Loondoorbetaling
De loondoorbetaling bij ziekte is een uitzondering op de regel geen werk/geen loon. In artikel 7:628 BW is echter bepaald dat er mogelijk toch recht bestaat op loon omdat het conflict en of het voortduren daarvan voor risico van de werkgever komt. Van belang hierbij is dat beide partijen de plicht hebben om er naar te streven dat het conflict wordt opgelost. Dit kan voor de werkgever in dat geval betekenen dat hij het 100% loon moet doorbetalen terwijl hij bij ziekte alleen maar 70% zou hoeven te betalen. De hoogte van de doorbetaling van het loon is onder andere afhankelijk van het arbeidscontract dat u heeft.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het arbeidsrecht. Bij een conflict inzake arbeidsrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De arbeidsrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:
   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.