Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Hinder
Wanneer uw probleem niet in de wet wordt behandeld, zult u ter beantwoording van uw vraag moeten terugvallen op de algemene normen binnen het burenrecht. Deze vindt men in artikel 5:37 BW ('Hinder') en - hoewel niet opgenomen in titel 5.4 BW - in art. 3:13 BW ('Misbruik van recht of bevoegdheid'). Ingevolge artikel 5:37 BW mag een eigenaar (of huurder) van een erf geen onrechtmatige hinder toebrengen aan eigenaars (of huurders) van andere erven door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van een bouwsteun. Het essentiële zit hier in het woord 'onrechtmatig'.

In beginsel mag een eigenaar (of huurder) met of op zijn erf doen wat hij wil. Het behoort immers aan hem in eigendom toe (uiteraard moet de huurder jegens de verhuurder wel zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst in acht nemen en andersom). Derden - zoals de buren - moeten dan ook een bepaalde hinder, die men altijd wel van een ander ondervindt, accepteren. Iedereen heeft zijn muziek wel eens te hard staan. Iedereen veroorzaakt, bijvoorbeeld bij verbouwingswerkzaamheden, wel eens trillingen. De bomen van de buren ontnemen altijd wel enig zonlicht en verliezen in de herfst nu eenmaal hun bladeren, waarbij u moet aanvaarden dat zij voor een deel ook in uw goot en op uw gazon vallen. De afvalbakken van de buren stinken 's zomers geregeld. En hun hond blaft wel eens hinderlijk, vooral 's nachts. Dergelijke 'normale' hinder moet u gedogen. Hiertegen kunt u in rechte niets ondernemen. Pas wanneer de hinder dermate ernstige vormen aanneemt dat dit naar algemene maatschappelijke normen onaanvaardbaar is, kan er sprake zijn van onrechtmatige hinder en kunt u eventueel hiertegen optreden.

Het probleem is echter dat niet op voorhand kan worden gezegd wanneer de algemene maatschappelijke normen worden overschreden. Dit zal, indien partijen er zelf niet uitkomen, uiteindelijk door de rechter moeten worden beslist. Maar ook diens oordeel staat op voorhand niet vast, mede omdat hij bij zijn beslissing rekening moet houden met alle relevante omstandigheden van het geval. Bij zo'n onzekere uitkomst zal niet iedereen bereid zijn om naar de rechter te stappen. Daar staat wel tegenover dat de tussenkomst van de rechter meestal wel enige positieve uitwerking heeft. De rechter draagt namelijk tijdens het proces een of meer alternatieve oplossingen voor. Vaak willen partijen daar nu wel naar luisteren, zeker als voor beiden nog onduidelijk is wat het vonnis uiteindelijk zal zijn.

Bewijs, uitgebreide dossieropbouw
Een tweede probleem voor degene die de rechter inschakelt, is dat hij moet bewijzen dat er sprake is van hinder en dat deze de normale normen te buiten gaat en aldus onrechtmatig is. Soms is dit niet zo moeilijk. De rechter kan bijvoorbeeld zelf komen kijken om te zien hoeveel schaduw de boom van de buren veroorzaakt of hoeveel lawaai de koelkast van de buren maakt. Maar vaak doet de hinder zich slechts incidenteel voor. Een buurman die 's nachts regelmatig luid op zijn piano speelt, zal dit natuurlijk niet toegeven tegenover de rechter en zeggen dat hij dat zelden of nooit doet. U zult dan moeten aantonen dat hij niet de waarheid spreekt. Hetzelfde geldt wanneer de hond van de buren voortdurend blaft. De rechter kan wel langskomen, maar hij gaat geen uren - en zeker 's nachts niet - zitten wachten om te controleren hoe vaak en hoe hard de hond blaft. Ook de politie doet dit niet. In zulke omstandigheden zit er voor u niets anders op dan om een uitgebreid 'papieren' dossier te maken. Daarin kunt u de (aangetekende) brieven naar de buurman en / of diens verhuurder opnemen. Tevens kunt u vragen of de politie langskomt en een aantekening van de overlast maakt. Als de politie een aantal keren langs is geweest toen de hond blafte, zal dat zeker meespelen in het oordeel van de rechter. Ook zijn er klachtlijnen waar u telefonisch kunt melden wanneer u weer hinder van uw buurman ondervindt. De laatste jaren is het ook steeds gemakkelijker om foto's te nemen, geluidsopnames of video-opnames te maken, al bieden deze geen sluitend bewijs. Uiteraard is het verstandig, indien mogelijk, om tezamen met de andere bewoners in uw directe omgeving, die eveneens last van uw buurman hebben, te klagen. Wanneer twee of drie eigenaars (en / of huurders) verklaren ernstige last te hebben van het gedrag van een buurman, zal dat zeer zeker sneller door de rechter worden aangenomen. 

Op die manier is het toch meestal wel mogelijk om voldoende bewijsmiddelen te verzamelen waarmee u de rechter ervan kunt overtuigen dat er in elk geval sprake is van (ernstige) hinder. Aan de hand daarvan is de rechter in staat om zich een oordeel te vormen omtrent de vraag of de hinder ook onrechtmatig is. Dus ook wanneer u een beroep moet doen op 'onrechtmatige hinder' om de overlast aan te pakken, biedt het burenrecht daartoe de mogelijkheid. De rechter kan bepalen of sprake is van een onrechtmatige daad, en zo ja, in welke mate een vordering, bijvoorbeeld een schadevergoeding en / of het wegnemen van de overlast, kan worden toegekend.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het civiel recht. Bij een conflict inzake civiel recht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De civielrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.