Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Wat is Non-Conformiteit?
In de praktijk komt het vaak voor: je koopt een product en binnen enkele weken toont het al gebreken. Er kan hier dan sprake zijn van non-conformiteit. Natuurlijk moet er wel gekeken worden naar meerdere factoren. Neem bijvoorbeeld de koop van een auto, die al snel gebreken toont. Hier kijk je dan naar het bouwjaar van de auto, wat de kilometerstand is, maar het aller belangrijkste, wat mocht je van de auto verwachten op het moment van de aankoop.

Non-conformiteit volgens de wet
Uit artikel 7:17 BW blijkt dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Als koper mag je verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn. Ook mag je als koper verwachten dat de zaak voor bijzonder gebruik geschikt is, als dit bij het sluiten van de koopovereenkomst is afgesproken. Hier wordt mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan. Als blijkt dat het product wat je hebt gekocht niet de eigenschappen bezit die je had mogen verwachten, kan er sprake zijn van non-conformiteit.

Tijdstip van non-conformiteit
Wil er sprake zijn van non-conformiteit, dan moet het product op het moment van levering al niet beantwoorden aan de overeenkomst. Echter hoef je op dat moment zelf hier nog niet bekend mee te zijn. Indien het product binnen 6 maanden gebreken vertoont, wordt er aangenomen dat het product tijdens de koop al non-conform was. Dit geldt echter alleen bij een consumentenkoop (de verkoop van een bedrijf aan een consument). Als koper hoef je dus niet te bewijzen dat de gebreken er al waren tijdens je aankoop.

Bij de verkoop van producten tussen twee bedrijven draait de bewijslast om. Als koper moet je kunnen bewijzen dat op het moment van de levering het product al non-conform was. Dit kan bijvoorbeeld door een deskundigenrapport. Nogmaals een consument hoeft dit dus volgens de wet niet te bewijzen.

Klachtplicht
Indien je later nog iets wilt vorderen van de verkoper van het gebrekkige product, moet je natuurlijk eerst het gebrek aan hem bekend maken. Dit doe je in eerste instantie door te klagen. Je stuurt schriftelijk je klacht in een ingebrekestelling aangetekend naar de verkoper. Dit schriftelijk aangetekend doen is geen vereiste volgens de wet, maar is wel raadzaam om problemen betreft onder andere de bewijslast te voorkomen. Deze klacht moet binnen bekwame tijd bekend worden gemaakt aan de verkoper.  Over het algemeen wordt 2 maanden als tijdig gezien. Deze termijn kan echter langer zijn in uitzonderingssituaties.

Als koper moet je dus binnen 2 maanden nadat je het gebrek ontdekt of ontdekt had kunnen hebben een klacht indienen. Als je dit niet op tijd doet, verlies je het recht om een beroep te doen op non-conformiteit. Je kunt dan niets meer van de verkoper vorderen.

Wat kan je vorderen?
Indien er sprake is van non-conformiteit en je hebt voldaan aan de klachtplicht kun je het volgende vorderen:

 • aflevering van hetgeen wat ontbreekt;
 • herstel van het geleverde; vervanging van het geleverde;
 • ontbinding; of
 • Deze vordering moet worden ingesteld binnen 2 jaar na verzending van de ingebrekestelling. Indien dit niet tijdig wordt gedaan zal de vordering verjaren.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Zit je zelf in een situatie waar je denkt dat je een non-conform product hebt gekocht? Dan kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wij kunnen voor jou onder andere uitzoeken of er daadwerkelijk sprake is van non-conformiteit, een juridische brief opstellen en ervoor zorgen dat jij krijgt waar je recht op hebt. Een brief van een jurist of advocaat wordt altijd meer serieus genomen door een verkoper, dan een brief van een consument. Daarnaast zijn wij natuurlijk bekend met alle correcte juridisch inhoudelijke argumentatie.

Heb jij een product gekocht, waarvan jij denkt dat dit non-conform is, dan bel of e-mail ons:
040-8444523 of info@agajuristen.nl 

Auteur
Maryleny Zonneveld (Jurist AGA Juristen)
Geschreven op: 4 februari 2021

Bovenstaand artikel is zo nauwkeurig mogelijk beschreven, toch kan bovenstaand artikel een  menselijke fout bevatten, incompleet zijn of kan dit artikel jaren later niet meer actueel zijn. AGA Juristen ontvangt geen vergoeding voor deze informatie als deze wordt gebruikt, en is mede daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor de informatie in bovenstaand artikel. De auteursrechten van bovenstaand artikel liggen bij AGA Juristen en Maryleny Zonneveld. Bovenstaand artikel mag niet door anderen worden gekopieerd of gepubliceerd, zonder onze toestemming op papier.