Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Wat is een wanprestatie of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis?
Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis wordt een wanprestatie genoemd. Een verbintenis wordt gesloten tussen twee partijen. Als één van de partijen de afspraken niet nakomt of correct nakomt is sprake van wanprestatie. Hierna volgen verschillende voorbeelden, waar een wanprestatie wordt geleverd door één van de partijen:

 • De bakker heeft een overeenkomst met buurman Klaas, om 5 taarten te leveren op zijn verjaardag. Klaas heeft twee weken terug al €150,- betaald voor de 5 taarten. Alleen levert de bakker op Klaas zijn verjaardag maar twee taarten.
 • De schilder heeft de hele buitenkant van het huis van Jaap geschilderd. Jaap betaald maar steeds de rekening niet.
 • Bij een meubelzaak koopt Anita een rode leren hoekbank. Door de meubelzaak wordt een week later een blauwe leren hoekbank afgeleverd bij Anita. Deze blauwe kleur heeft Anita niet besteld.
 • Eveline reserveert een taxi om 8 u ’s morgens die naar het vliegveld gaat. De taxi komt pas om 9.15u ‘s morgens bij Eveline aan en is zo veel te laat dat Eveline nog onmogelijk op tijd kan inchecken op het vliegveld.

In een overeenkomst staan de gemaakte afspraken. Deze afspraken moeten worden nagekomen. Zoals ook in de voorbeelden hierboven is te lezen, kunnen verschillende dingen een wanprestatie veroorzaken. Als door één partij wordt afgeweken van de overeenkomst, dan is er sprake van een wanprestatie. Als u van mening bent dat een andere partij een wanprestatie heeft geleverd naar u, neem dan contact op met AGA juristen, voor een 1ste gratis en vrijblijvend advies.

De oplossingen voor een wanprestatie?
Als er sprake is van een wanprestatie, zijn er een aantal oplossingen. Deze oplossingen worden hieronder weergegeven:

 1. Nakoming van de overeenkomst
  U heeft de mogelijkheid om nakoming te eisen bij de andere partij. De andere partij zal dan toch nog de afspraak moeten nakomen, zoals bijvoorbeeld het leveren van een blauwe bank, wat niet de kleur is die u heeft besteld. Als de wanprestatie schade heeft veroorzaakt, dan kunt u tevens nakoming en schadevergoeding eisen.
 1. Opschorting van de overeenkomst
  Opschorting betekent dat u door de wanprestatie van de andere partij, de overeenkomst ook niet nakomt. Bijvoorbeeld er wordt een rode bank besteld door Anita, en een blauwe bank geleverd bij Anita. Anita betaald daardoor de rekening van de bank niet. Anita stelt hier haar verplichting tot betaling uit en schort de verplichting op, totdat de rode bank is geleverd.

 2. Ontbinding van de overeenkomst
  Als er een wanprestatie wordt geleverd door de andere partij, kunt u de overkomst ook ontbinden. De overeenkomst bestaat na een ontbinding niet meer. Eventueel moeten beide partijen of één partij de al gebeurde prestaties terug geven. Als dit terug geven niet meer mogelijk is wordt er meestal een vergoeding betaald. Schadevergoeding kan hier ook worden geëist als er schade is.  

Eerst verzuim en ingebrekestelling bij wanprestatie
Voordat u één van de drie oplossingen bij wanprestatie wilt gebruiken, moet de andere partij eerst in verzuim zijn via een ingebrekestelling. Dit betekent dat u de andere partij een laatste kans moet geven om de overeenkomst met u na te komen. Dit doet u door een ingebrekestelling te versturen aan de andere partij. De andere partij heeft dan nog een bepaalde periode om de overeenkomst na te komen. Na deze periode kunt u één van de drie hierboven genoemde oplossingen inzetten. Zorg dat u altijd bewijs kan leveren van deze ingebrekestelling. U kunt altijd contact opnemen met AGA juristen voor hulp hierbij.  

De andere partij doet niks na een wanprestatie?
Als een andere partij niets wil doen aan de door hun geleverde wanprestatie of niet aan de afspraken meewerkt, kunt u maatregelen treffen. Een brief van een AGA jurist is in veel gevallen voldoende om de andere partij de afspraken te laten nakomen. Zodat u krijgt waar u recht op heeft. Levert dit niets op, dan kan de overeenkomst worden ontbonden via een brief of bij de rechter. Neem dan contact op met AGA juristen. U heeft veel meer kans op een goede uitkomst en afloop, als u op tijd een jurist inschakelt. Wint u de zaak dan is er een grote kans dat u de juridische kosten krijgt vergoed van de tegenpartij.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het consumentenrecht. Bij een conflict inzake consumentenrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De consumentenrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.