• darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Wat is recht van overpad?
Het recht van overpad (of recht van weg) is een voorbeeld van erfdienstbaarheid. Dat wil zeggen, dat je gebruik mag maken van de grond van iemand anders. Bij recht van overpad loop of fiets je over de grond van je buren om bij de openbare weg te komen. Denk aan een achteringangetje om bij de schuur te komen of een steegje dat naar je achtertuin leidt. Hier kan alleen sprake van zijn als de grond van je buren de enige manier is om bij de openbare weg te komen. Jij gebruikt de grond, maar je buren blijven eigenaar. Daarnaast geldt dat je het pad zo gebruikt, dat je buren er zo min mogelijk last van hebben.

Heeft iemand een erf dat niet aan de openbare weg grenst? Dan mag hij in geval van nood áltijd jouw erf gebruiken. Dit is het recht van uitweg (recht van noodweg).

Heb ik recht van overpad?
Om recht van overpad te krijgen, moet je dat samen met je buren laten vastleggen in een notariële akte. Dit noemen we vestiging. Deze akte wordt vervolgens ingeschreven in de openbare registers. Als je in een nieuw huis gaat wonen, kan het zijn dat je buren dit recht al hebben. De makelaar of verhuurder is verplicht dit te vermelden. Je kunt het ook opzoeken in de koopakte of opvragen bij het kadaster. Dit is het register waarin alle afspraken over de erfgrens staan vastgelegd. Een andere manier waarop dit recht tot stand kan komen, is verjaring.

Recht van overpad verjaring
Je gebruikt de grond van de buren al jaren om bij je garage te komen. Dan komen daar nieuwe buren, die je de toegang ontzeggen. Kan dat zomaar? Ook als het recht niet officieel is vastgelegd, kun je hier wat tegen beginnen. Door verjaring kan het namelijk zijn, dat je tóch recht van overpad hebt verkregen. Gebruikte je het pad van de buren ‘te goeder trouw’, dan is er na 10 jaar sprake van verjaring. Mocht je het pad eigenlijk niet gebruiken, maar werd er niets van gezegd? Dan moet je 20 jaar van dit stukje grond gebruik hebben gemaakt, om recht van overpad verjaring te krijgen. Er is pas sprake van recht van overpad verjaring als aan de volgende eisen is voldaan:

 • Onafgebroken bezit: Je hebt het pad permanent gebruikt of het moet naar de buitenwereld duidelijk zijn dat je het mag gebruiken.
 • Er zijn 10 jaar voorbij gegaan en je bent ‘te goeder trouw’: Je bent ‘te goeder trouw’ als je alle reden hebt om aan te nemen dat je het pad mag gebruiken. Dat kan zo zijn, als er in het kadaster een verkeerde vermelding staat.
 • Er zijn 20 jaar voorbij gegaan: Je wist dat je het pad niet mocht gebruiken, maar je buren hebben er nooit wat van gezegd.

In de meeste gevallen komt recht van overpad tot stand door verjaring. Als je dit recht dan alsnog wilt laten vastleggen, moet je het kunnen bewijzen. Foto’s en verklaringen van getuigen, zijn vaak genoeg om aan te tonen dat je het pad al die jaren stelselmatig gebruikt hebt.

Let op: Een recht van overpad kan pas sinds 1992 door verjaring ontstaan.

Recht van overpad met de auto (recht van weg)
Heb je recht van overpad, dan mag je lopen (en soms fietsen) over de grond van de buren om bij jouw erf of eigendommen te komen. Je mag dus niet met een auto over het pad. Gaat het om een brede weg waar je met de auto overheen kunt? Dan is er (meestal) sprake van recht van de weg (of recht van overweg). Dit betekent niet dat de buurman zijn auto ook gelijk op jouw erf mag parkeren. In principe geeft recht van weg, geen recht tot parkeren. De weg moet namelijk vrij doorgankelijk zijn. Is de weg niet afgesloten en staan er geen borden (met ‘eigen weg’), dan kan het pad gezien worden als openbare weg, waardoor er wél geparkeerd mag worden.

Hoe zit het met onderhoud?
Als je recht van overpad hebt, heb je recht het pad zelf te onderhouden. Je mag het bijvoorbeeld bestraten, zodat je er makkelijker overheen kan lopen. Dit doe je dan wel op je eigen kosten. Omgekeerd kan de eigenaar van de grond verlangen dat je het pad, voor zover nodig, goed onderhoudt. Ook mag hij een periodieke vergoeding vragen voor gebruik van het pad, mits dit in de vestigingsakte is vastgelegd.

Niet alleen de gebruiker van het pad heeft zich aan bepaalde regels te houden. Ook de eigenaar van de grond heeft bepaalde plichten. Zo moet hij zorgen dat er niets in de weg staat op het pad. Een auto zo parkeren dat jij er niet meer door kunt, mag dus niet. De eigenaar mag het erf wel afsluiten met een hek, zolang de gebruikers er maar doorheen kunnen. Hij kan je bijvoorbeeld de sleutel geven. Heb je recht van overpad, maar staat er opeens een container of hekje in de weg? Dan kun je de buren schriftelijk verzoeken dit te verwijderen. Doen ze dat niet, dan kun je naar de rechter gaan. Als je recht van overpad hebt, win je de zaak altijd en draait je buur op voor de kosten van jouw jurist.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het civiel recht. Bij een conflict inzake civiel recht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De civielrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.