• darkblurbg
    Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
    Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen. Betrouwbaar juridisch advies: € 75,- per uur (inclusief BTW). 1ste gesprek en advies gratis en vrijblijvend!
  • darkblurbg
    AGA Juristen: 1ste gesprek & advies gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
    AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Betaalbaar juridisch advies: € 75,-/u (incl. BTW)

Concurrentie- en/of relatiebeding
Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer.

Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om in een nieuw tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Op deze regel is één uitzondering: het aantonen van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Kan de werkgever aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dan mag er een concurrentiebeding in het contract staan. De motivering voor een concurrentiebeding moet in het contract zijn opgenomen. Zonder motivering geldt het beding niet.”

Wet Werk en Zekerheid in werking getreden sinds 1 juli 2015
In veel arbeidscontracten wordt een concurrentie en/of relatiebeding opgenomen. Sinds de Wet Werk en Zekerheid in werking is getreden sinds 1 juli 2015 is er het een en ander veranderd. Op het moment dat u nu een nieuwe arbeidsovereenkomst aan gaat, ook al is dat een verlenging, dan dient deze wet in acht genomen te worden.

Concurrentiebeding
In een concurrentiebeding wordt aangegeven dat u binnen een bepaalde straal met een bepaald tijdsbestek niet bij een concurrerend bedrijf van uw huidige werkgever mag gaan werken. Mocht u het beding niet in acht nemen en alsnog bij een dergelijk bedrijf werkzaamheden verrichten, is het mogelijk dat daar een boete op staat per gewerkte dag of dagdeel.

Wat precies concurrerend is, is lastig te omschrijven omdat dat afhangt van het bedrijf waar u nu werkzaam bent en het bedrijf waar u wilt gaan werken. Wel is het van belang dat er goed gekeken wordt naar de omschrijving en de tijdsduur. Hierin kan nogal eens een onredelijk beding uit gehaald worden waardoor het beding nietig verklaard moet worden en dus niet geldig is.

Concurrentiebedingen zijn vaak onduidelijk en niet specifiek uitgewerkt. Onduidelijk bedingen zijn in het nadeel van de werkgever waardoor het beding nietig verklaard kan worden.

Relatiebeding
Een relatiebeding betekent dat een werknemer een bepaalde periode na het dienstverband geen zakelijke activiteiten mag ondernemen met de klanten of andere relaties van de werkgever. Er zijn omstandigheden waarbij de werknemer bezwaar kan indienen tegen het opgenomen relatiebeding. Als een werknemer een relatiebeding heeft dan kan hij of zij besluiten om een procedure aan te spannen tegen de werkgever. Hij/Zij eist dan dat het relatiebeding vernietigd wordt. Of deze procedure terecht komt bij de kantonrechter is afhankelijk van de omstandigheden en de welwillendheid van de werkgever. 

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het arbeidsrecht. Bij een conflict inzake arbeidsrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor een best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Meer informatie en Contact AGA Juristen
De arbeidsrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523
E-mail: info@agajuristen.nl
(Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).