Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Extra rechten bij consumentenkoop
Als je als consument iets koopt, gelden er heel wat extra regels om jou te beschermen. Als je bijvoorbeeld een kapot product koopt of je koopt iets op afstand en bedenkt je naderhand. Gelukkig kun je als consument hier iets aan doen.

Consumentenkoop volgens de wet
In artikel 7:5 lid 1 BW is de consumentenkoop geregeld. Het moet hier gaan om de koop van een roerende zaak.  Een roerende zaak is een zaak die niet vastzit aan de grond of een woning of dergelijke. Dit kan dus bijvoorbeeld een fiets, meubels of een boek zijn.
De koper moet een natuurlijk persoon zijn, die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf. De verkoper moet juist wel handelen in kader van zijn beroep of bedrijf.

Consumentenbescherming
Bij consumentenkoop gelden de algemene regels van een overeenkomst. Echter zijn er in de wet ook specifieke regels opgesteld die alleen gelden bij consumentenkoop. Deze regels uit het consumentenrecht zijn er om extra bescherming te bieden aan de consument. De overheid is namelijk van mening dat de consument beter beschermd moet worden dan een professioneel bedrijf. De meeste regels zijn dwingend recht, hier mag dus door de verkoper niet van worden afgeweken. Hieronder lees je meer over de extra rechten die je als consument hebt in verschillende situaties.

Wanprestatie
Er is sprake van wanprestatie indien een van de partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Dit kan gaan om geheel niet nakomen, gedeeltelijk niet nakomen of wanneer dat wat is afgesproken niet correct wordt nagekomen. Als er sprake is van wanprestatie kun je je als consument beroepen op de algemene regels die bij elke overeenkomst gelden. De volgende 4 dingen kunnen gevorderd worden:

 • Alsnog nakoming + eventueel schadevergoeding;
 • Opschorting;
 • Ontbinding + eventueel schadevergoeding; of
 • Vervangende schadevergoeding.

Non-conformiteit
Als een zaak niet beantwoord aan de overeenkomst moet dit eerst bewezen worden. Normaal gesproken ligt de bewijslast bij de gene die dit stelt. Echter geldt er bij het consumentenrecht een omgekeerde bewijslast. Indien er sprake is van een gebrek in het gekochte product wat zich uit binnen 6 maanden van levering, wordt er vanzelfsprekend uitgegaan dat het gebrek er als was tijdens de levering. Hier zal de verkoper dus moeten bewijzen dat het geleverde product in orde was, in plaats van dat de koper moet bewijzen dat dit niet zo was.

Indien er sprake is van non-conformiteit kun je bij het consumentenrecht ook andere dingen vorderen als gewoonlijk. De extra opties die de consument krijgt zijn het eisen van herstel of vervanging. De verkoper is in het geval van consumentenkoop dan verplicht om hieraan te voldoen. Echter zijn hier wel uitzonderingen op.
Meer weten over non-conformiteit, lees het in dit artikel

Garantie
Buiten de termijn van 6 maanden is er overigens nog steeds een mogelijkheid op gratis herstel of vervanging. Veel mensen denken dat er een standaard garantie geld van 2 jaar. Dit staat namelijk in de Europese Richtlijn Koop en Garantie. Echter heeft de Nederlandse wetgever ervoor gekozen om een grotere bescherming te bieden aan consumenten. In de wet staat geen vaste tijd aan de wettelijke garantie verbonden. De garantie geldt voor zolang mag worden verwacht dat het product redelijkerwijs hoort mee te gaan. De wettelijke garantie kan dus meer dan 2 jaar duren, afhankelijk van het product. Houdt hierbij wel rekening dat de bewijslast na 6 maanden nu wel bij de koper ligt.

Onredelijke algemene voorwaarden
In de wet staat opgenomen welke bedingen onredelijk bezwarend of vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn. Deze onredelijke bedingen staan vermeld in de zwarte en grijze lijst. Als een van deze onredelijke bedingen opgenomen staat in de algemene voorwaarden kun je als consument een beroep doen op de zwarte of grijze lijst. Ook al ben je dus akkoord gegaan met de algemene voorwaarden, kan de verkoper je hier niet altijd aan houden. Dit geldt echter alleen in het geval van consumentenkoop. Als bedrijf kun je je niet beroepen op deze regels, zij zullen zelf moeten bewijzen dat een beding in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is.

Koop op afstand
Als je als koper, op het moment van aankoop, jezelf bevind op een andere plek als de verkoper, is er sprake van koop op afstand. Dit is bijvoorbeeld als je iets koopt bij een webshop. Als consument heb je bij een koop op afstand recht op minimaal 2 weken bedenktijd. Deze 2 weken gaan in zodra je jouw bestelling hebt ontvangen. Ook bij de koop van diensten geldt deze termijn van 2 weken bedenktijd. Denk hier bijvoorbeeld aan een online cursus. Als je als koper beslist om binnen de termijn van 2 weken het product terug te sturen, dan moet de verkoper het aankoop bedrag en de bezorgkosten terugbetalen. Alleen de kosten van retourzending mag in rekening worden gebracht, mits de koper daar vooraf over is ingelicht.

Ergens nog hulp bij nodig?
Indien jij toch nog met verdere vragen zit, kun jij vrijblijvend contact met ons opnemen. Jij kunt ons altijd bellen of e-mailen:
040-8444523 of info@agajuristen.nl 

Ben je een consument en houdt een verkoper zich niet aan de regels, dan kunnen wij jou hier altijd bij helpen. Een brief van een jurist of advocaat wordt altijd meer serieus genomen door een verkoper, dan een brief van een consument. Daarnaast zijn wij natuurlijk bekend met alle correcte juridisch inhoudelijke argumentatie.

Auteur
Maryleny Zonneveld (Jurist AGA Juristen)
Geschreven op: 11 mei 2021

Bovenstaand artikel is zo nauwkeurig mogelijk beschreven, toch kan bovenstaand artikel een  menselijke fout bevatten, incompleet zijn of kan dit artikel jaren later niet meer actueel zijn. AGA Juristen ontvangt geen vergoeding voor deze informatie als deze wordt gebruikt, en is mede daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor de informatie in bovenstaand artikel. De auteursrechten van bovenstaand artikel liggen bij AGA Juristen en Maryleny Zonneveld. Bovenstaand artikel mag niet door anderen worden gekopieerd of gepubliceerd, zonder onze toestemming op papier.