Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Transitievergoeding
Vanaf 1 juli 2015 krijgt u bij ontslag een financiële vergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. Voorwaarde om voor deze vergoeding in aanmerking te komen is dat u 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Het is daarbij niet van belang of u een vast contract heeft gehad of bepaalde tijd contracten. De transitievergoeding is bedoeld om u bijvoorbeeld om te scholen of een korte periode tussen de huidige en een andere baan te overbruggen.

Hoogte transitievergoeding
De hoogte van de transitievergoeding als u wordt ontslagen, wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal één bruto jaarsalaris of maximaal € 75.000 bruto. Per 1 januari 2016 is door indexering de maximale vergoeding verhoogd naar € 76.000 bruto.

Geen recht op een transitievergoeding
In de volgende gevallen heeft u geen recht op een transitievergoeding:

 • u bent korter dan 2 jaar in dienst geweest;
 • u bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf;
 • bij uw ontslag bent u nog geen 18 jaar en u heeft gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
 • u bent ontslagen omdat u de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • uw werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
 • in uw cao is een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen;
 • als u een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd).Uiteraard is het mogelijk dat er uitzondering op bovenstaande situaties zijn omdat er van een bijzondere bepaling sprake is.

Ernstige verwijtbaarheid werkgever
Is uw ontslag ernstig te verwijten aan uw werkgever, dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding. Bent u korter dan 2 jaar in dienst geweest bij uw werkgever? Dan maakt u geen aanspraak op een transitievergoeding bij ontslag maar is het wel mogelijk om aanspraak te maken op de aanvullende vergoeding.

Beëindigen arbeidsovereenkomst
Er zijn twee mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst voortijdig te beëindigen, namelijk een opzegging of een ontbinding. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen, welke niet conform de bepalingen in het arbeidscontract kan worden opgezegd, dan dient de werkgever een verzoek in te dienen bij het UWV. Het UWV zal dan bepalen of de opzegging rechtmatig is en in werking zal treden. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wilt ontbinden, zal hij een verzoek in moeten dienen bij de kantonrechter. Een contract dat een bepaalde tijd heeft en waarin een einddatum wordt genoemd dan wel niet verlengd wordt, zal van rechtswege eindigen. Hiervoor hoeft dus geen toestemming aan het UWV of de kantonrechter gevraagd te worden.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het arbeidsrecht. Bij een conflict inzake arbeidsrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De arbeidsrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.