• darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen. Betrouwbaar juridisch advies: € 69,- per uur (inclusief BTW). 1ste gesprek en advies gratis en vrijblijvend!
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste gesprek & advies gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Betaalbaar juridisch advies: € 69,-/u (incl. BTW)

Wat is civiel recht?
Als we het hebben over het civiel recht praten we over zaken die burgers onderling hebben, organisaties en particulieren en organisaties. Bij een civiele zaak zijn de zittingen meestal openbaar.  Het civiel recht kent twee verschillende procedures: de dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure.

1ste burgerlijk wetboek
Het Nederlandse civiel recht is voor een belangrijk deel vastgelegd in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Het Nederlandse burgerlijk recht stamt af van de "Code Civil" uit de tijd van  Napoleon. In eerste instantie was het Nederlandse burgerlijk wetboek niet meer dan een vertaling van dit Franse wetboek. In de tweede helft van de 20e eeuw werd begonnen met het herschrijven van het wetboek, onder leiding van de in 1954overleden Leidse hoogleraar Eduard Meijers. In 1992 werd dit "Nieuw Burgerlijk Wetboek" grotendeels in gebruik genomen. De gedachte achter dit "NBW" was niet primair om de inhoud van het recht te veranderen, maar om dit op een overzichtelijker manier vast te leggen, ter bevordering van onder andere de rechtszekerheid.

Welke zaken vallen onder civiel recht?
De meest voorkomende zaken die vallen onder civiel recht een conflict met uw buren of omgeving, geluidsoverlast, een conflict met uw verhuurder of huurder, arbeidszaken, recht van overpad en erfafscheiding. Op deze website staan deze zaken uitgelegd.

Civiele rechter
Alle civiele zaken worden behandeld door de kantonrechter en de civiele rechter. Er is sprake van een kantonrechter bij:

 • Alle civiele zaken die een waarde hebben tot € 25.000
 • Alle huurzaken
 • Alle arbeidszaken
 • Consumentenkredietzaken tot een bedrag van € 40.000
 • Consumentenkoopzaken
 • Lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen)

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand inde meeste zaken binnen het civiel recht en sociale. Bij een conflict met uw buren of omgeving, geluidsoverlast, een conflict met uw verhuurder of huurder, faillissement, recht van overpad, erfafscheiding staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor een best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Meer informatie en Contact AGA Juristen
Meer informatie over bovenstaande situaties/geschillen vind u op de webpagina's in het rechtsgebied "civiel recht" bovenin de "balk" van deze website. De juristen van AGA Juristen kunnen een hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523
E-mail: info@agajuristen.nl (Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).

Civiele procedure
Er zijn twee verschillende civiele procedures, namelijk dagvaardingsprocedure en verzoekschriftprocedure.

Dagvaardingsprocedure
Een dagvaardingsprocedure is een juridische procedure voor een rechtbank, die wordt gestart doordat de ene partij een dagvaarding uitbrengt tegen een andere partij. De ene partij wordt de eiser genoemd en de andere partij de gedaagde. De dagvaarding is een document waarin de eiser omschrijft wat hij of zij eist van de gedaagde, de gronden waar die eis op rust, en de wijze waarop en de termijn waarin de gedaagde kan reageren.

De dagvaarding wordt over het algemeen aan de gedaagde overgebracht door een gerechtsdeurwaarder. Dat is van belang, omdat gegarandeerd moet worden dat de gedaagde de dagvaarding werkelijk (op tijd) ontvangt. De eiser moet dat ook kunnen aantonen, want anders zal de rechter de zaak niet eens inhoudelijk in behandeling nemen. In veel landen, waaronder Nederland en België, is de dagvaardingsprocedure de meest gangbare procedure in het civiele recht. Met de term dagvaardingsprocedure wordt gewoonlijk een civiele procedure bedoeld, hoewel ook een strafzaak kan beginnen met het uitbrengen van een dagvaarding aan de aangeklaagde.

Verzoekschriftprocedure
Een verzoekschriftprocedure is een gerechtelijke procedure die wordt ingeleid met het indienen van een verzoekschrift bij een rechtbank. Daarmee onderscheidt het zich van procedures die worden ingeleid met een dagvaarding of beroepschrift. De procedure komt in Nederland van oudsher voor in het civiele recht en sinds 1 juli 2013 ook in het bestuursrecht.

De verzoekschriftprocedure lijkt in zeker opzicht op de dagvaardingsprocedure. Hier spreken we alleen wel van een verzoeker en een verweerder in plaats van een eiser en een gedaagde. In een verzoekschriftprocedure vraagt de verzoeker de rechter om een beslissing te nemen. Gedacht kan worden aan het inroepen van een bepaalde rechtstoestand. Deze procedures komen tegenwoordig vaak voor met betrekking tot zaken van personen- en familierecht.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het civiel recht. Bij een conflict met uw buren of omgeving, geluidsoverlast, een conflict met uw verhuurder of huurder, faillissement, recht van overpad, erfafscheiding etc. staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor een best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Meer informatie en Contact AGA Juristen
Meer informatie over bovenstaande situaties/geschillen vind u op de webpagina's in het rechtsgebied "civiel recht" bovenin de "balk" van deze website. De juristen van AGA Juristen kunnen een hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523
E-mail: info@agajuristen.nl (Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).