• darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen. Betrouwbaar juridisch advies: € 75,- per uur (inclusief BTW). 1ste gesprek en advies gratis en vrijblijvend!
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste gesprek & advies gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Betaalbaar juridisch advies: € 75,-/u (incl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 75,- per uur (inclusief BTW).
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste gesprek & advies gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt.
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht
Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met rechtspersonen. Een onderneming krijgt dagelijks te maken met dit rechtsgebied. U sluit immers overeenkomsten, geeft aandelen uit, maakt winst of verlies en stelt een directie aan. In het ondernemingsrecht wordt een tweedeling gemaakt tussen:

1) Interne relaties: hierbij kunt u denken aan zaken die spelen binnen de vennootschap (personeel, aandeelhouders etc.

2) Externe relaties. Hierbij kunt u denken aan overnames, incasso, overeenkomsten, aansprakelijkheid, klanten, overheid, algemene voorwaarden etc.

Vennootschapsrecht
In het vennootschapsrecht draait het om de werking van vennootschappen. De bv en de nv zijn de bekendste vennootschappen. Aandelen, bestuurders en de raad van commissarissen zijn figuren die u tegenkomt in dit rechtsgebied. Ook aandeelhoudersconflicten of wanbeleid zijn begrippen die onder het vennootschapsrecht vallen.

Aangaan van overeenkomsten
Een rechtspersoon kan overeenkomsten aangaan. Dit werkt anders dan bij natuurlijke personen. Een rechtspersoon zelf kan namelijk geen overeenkomst aangaan. De rechtspersoon moet worden vertegenwoordigd. Meestal door het bestuur (de directie). Ook in de oprichtingsfase kunnen door de onderneming in oprichting (bv of nv i.o.) overeenkomsten worden aangegaan. Deze moeten na de oprichting worden bekrachtigd. Een onderneming sluit vaak koopovereenkomsten of huurovereenkomst met afnemers of leveranciers of een arbeidsovereenkomst met haar personeel. Het is verstandig een jurist te betrekken bij het opstellen of nagaan van een overeenkomst. Voor alle overeenkomsten kunt u terecht bij AGA Juristen.

Algemene voorwaarden opstellen
Als je als ondernemer zaken/diensten levert, dan is het verstandig om alles rond de (ver)koop en levering vast te leggen in algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn bepalingen waarin u van alles vastlegt over een overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen, of hoe uw klanten een klacht kunnen indienen. Maar ook over intellectuele eigendom en wat te doen bij geschillen.

Bestuurdersaansprakelijkheid
In sommige gevallen kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor schulden die de vennootschap heeft gemaakt. Bestuurders hebben macht en verantwoordelijkheid. Als een bestuurder verkeerde beslissingen neemt, fraude pleegt, of niet voldoet aan wettelijke administratieve eisen, kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit kan zowel buiten als in faillissement.

Incasso
Per zaak bekijken wij wat de meest effectieve manier is om uw vordering te incasseren. Wij proberen persoonlijk contact met uw wederpartij te krijgen om zo tot een constructieve oplossing te komen. Vaak leidt dit tot een betaling en oplossing van het conflict.

Wij adviseren en begeleiden onder meer op de volgende gebieden:

 • oprichten van rechtspersonen en personenvennootschappen
 • wijzigen en opstellen van statuten
 • inrichten en/of herstructureren van organisaties
 • juridische fusies en splitsingen, overnames en verkoop van (delen van) ondernemingen
 • financiering en herstructurering
 • insolventierecht, debiteurenbeheer, incasso
 • mededingingsrecht
 • (internationale) contracten en algemene voorwaarden
 • gerechtelijke procedures
 • etc.

De rol van AGA Juristen
Een jurist ondernemingsrecht van AGA Juristen is u optimaal van dienst bij het oplossen van uw juridische vraagstukken. Hij of zij adviseert over alle aspecten van het ondernemingsrecht. Voor het opstellen van overeenkomsten, het beoordelen van een juridisch conflict of voor ander juridisch advies bent u aan het juiste adres. Samen met u bepaalt de jurist ondernemingsrecht de juiste aanpak en zoekt de best mogelijke oplossing voor uw juridische vraagstuk. Bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van documenten; een jurist regelt het!

Meer informatie en Contact AGA Juristen
De juristen van AGA Juristen kunnen een hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523
E-mail: info@agajuristen.nl
(Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).