Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
 • darkblurbg
  Recht hebben, recht krijgen. AGA Juristen helpt u uw recht te halen!
  Het team van AGA Juristen bestaat uit deskundige ervaren juristen met: allemaal minimaal 25 jaar ervaring en de mr. titel. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW) + geen kantoorkosten
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Onze deskundige ervaren juristen helpen uw juridische kwestie vakkundig op te lossen. Vaak zonder een gerechtelijke procedure, maar wij procederen ook, als het niet anders kan.
 • darkblurbg
  Stel uw vraag in het formulier aan de rechterzijde
  AGA Juristen wil ieder mens de mogelijkheid geven om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een advocaat kunnen betalen. Juridisch advies: € 105,- p/u (excl. BTW)
 • darkblurbg
  Betrouwbaar juridisch advies: € 105,- per uur (exclusief BTW) + geen kantoorkosten
  U heeft recht op hoge kwaliteit juridisch advies. Bij gerechtelijke procedures en juridische zaken heeft u recht op doortastende rechtsbijstand en een professionele ervaren jurist met de mr. titel.
 • darkblurbg
  AGA Juristen: 1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend! Bel: 040-8444523
  Bij AGA Juristen heeft u een veel reëlere kans dat het mogelijke resultaat wat het u oplevert, opweegt tegen de kosten die u maakt. Alleen juristen met minimaal 25 jaar ervaring + mr. titel
 • darkblurbg
  AGA Juristen is gespecialiseerd in:
  Arbeidsrecht
  Consumentenrecht
  Bestuursrecht
  Civiel recht
  Verbintenissenrecht
  Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht
Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met rechtspersonen. Een onderneming krijgt dagelijks te maken met dit rechtsgebied. U sluit immers overeenkomsten, geeft aandelen uit, maakt winst of verlies en stelt een directie aan. In het ondernemingsrecht wordt een tweedeling gemaakt tussen:

1) Interne relaties: hierbij kunt u denken aan zaken die spelen binnen de vennootschap (personeel, aandeelhouders etc.

2) Externe relaties. Hierbij kunt u denken aan overnames, incasso, overeenkomsten, aansprakelijkheid, klanten, overheid, algemene voorwaarden etc.

Vennootschapsrecht
In het vennootschapsrecht draait het om de werking van vennootschappen. De bv en de nv zijn de bekendste vennootschappen. Aandelen, bestuurders en de raad van commissarissen zijn figuren die u tegenkomt in dit rechtsgebied. Ook aandeelhoudersconflicten of wanbeleid zijn begrippen die onder het vennootschapsrecht vallen.

Aangaan van overeenkomsten
Een rechtspersoon kan overeenkomsten aangaan. Dit werkt anders dan bij natuurlijke personen. Een rechtspersoon zelf kan namelijk geen overeenkomst aangaan. De rechtspersoon moet worden vertegenwoordigd. Meestal door het bestuur (de directie). Ook in de oprichtingsfase kunnen door de onderneming in oprichting (bv of nv i.o.) overeenkomsten worden aangegaan. Deze moeten na de oprichting worden bekrachtigd. Een onderneming sluit vaak koopovereenkomsten of huurovereenkomst met afnemers of leveranciers of een arbeidsovereenkomst met haar personeel. Het is verstandig een jurist te betrekken bij het opstellen of nagaan van een overeenkomst. Voor alle overeenkomsten kunt u terecht bij AGA Juristen.

Algemene voorwaarden opstellen
Als je als ondernemer zaken/diensten levert, dan is het verstandig om alles rond de (ver)koop en levering vast te leggen in algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn bepalingen waarin u van alles vastlegt over een overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen, of hoe uw klanten een klacht kunnen indienen. Maar ook over intellectuele eigendom en wat te doen bij geschillen.

Bestuurdersaansprakelijkheid
In sommige gevallen kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor schulden die de vennootschap heeft gemaakt. Bestuurders hebben macht en verantwoordelijkheid. Als een bestuurder verkeerde beslissingen neemt, fraude pleegt, of niet voldoet aan wettelijke administratieve eisen, kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit kan zowel buiten als in faillissement.

Incasso
Per zaak bekijken wij wat de meest effectieve manier is om uw vordering te incasseren. Wij proberen persoonlijk contact met uw wederpartij te krijgen om zo tot een constructieve oplossing te komen. Vaak leidt dit tot een betaling en oplossing van het conflict.

Wij adviseren en begeleiden onder meer op de volgende gebieden:

 • oprichten van rechtspersonen en personenvennootschappen
 • wijzigen en opstellen van statuten
 • inrichten en/of herstructureren van organisaties
 • juridische fusies en splitsingen, overnames en verkoop van (delen van) ondernemingen
 • financiering en herstructurering
 • insolventierecht, debiteurenbeheer, incasso
 • mededingingsrecht
 • (internationale) contracten en algemene voorwaarden
 • gerechtelijke procedures
 • etc.

De rol van AGA Juristen
Een jurist van AGA juristen biedt bijstand in de meeste zaken binnen het ondernemingsrecht. Bij een conflict inzake ondernemingsrecht, staat een deskundige jurist aan uw zijde. Samen met u bepaalt de jurist de juiste aanpak en zorgt voor de best mogelijke oplossing en resultaat. Adviseren, bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van juridische documenten, AGA juristen regelt het voor u.

Contact AGA Juristen
De ondernemingsrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige ondernemingsrechtjuristen voor een 1e gratis intakegesprek.

TELEFOON:   040-8444523 (1ste intakegesprek gratis en vrijblijvend) (Bereikbaar ma t/m vr tussen 09.00u en 21.00u). Tevens zijn wij bereikbaar per e-mail:
E-MAIL:        info@agajuristen.nl of contactformulier aan de rechterzijde van onze website.

Meer informatie
Bovenin de zoekbalk van deze website, vindt u meer informatie over de specifieke rechtsgebieden en kwesties. Klik hiervoor bovenin de website op de zoekbalk! Meer informatie vindt u tevens via de links (blauw gekleurde tekstgedeelten)op deze pagina hierboven.