• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Consumentenrecht: U als consument geniet veel rechten onder het Nederlandse recht, maar bent u wel van al uw rechten op de hoogte?
Of het nu gaat om een wasmachine die stuk gaat in of na de door de verkoper aangegeven “garantieperiode”, uw auto die gerepareerd is maar nog steeds een raar geluid maakt, uw nieuwe schoenen toch niet mooi zijn en u deze wilt terugbrengen of u hebt over de telefoon iets besteld waar u achteraf spijt van heeft, dit zijn enkele voorbeelden van geschillen waarvoor u bij ons terecht kunt.

Iedereen die iets koopt, of het nou via internet, in de winkel of aan de deur is, heeft rechten. Maar welke rechten heeft u? Wat mag u van uw nieuwe aankoop verwachten? Wat kunt u doen als uw aankoop niet aan de verwachtingen voldoet? Helaas zijn consumenten vaak niet goed op de hoogte van hun rechten of wordt de consument door de verkoper anders voorgelicht, of willen ze niet de hoge advocatenkosten bekostigen om hen te helpen. Wij willen hierin verandering brengen door een betaalbare juridische dienstverlening voor consumenten aan te bieden. Vaak weet de verkoper wel dat hij fout zit, maar ook dat de consument niet zal doorzetten als de verkoper niet meewerkt. Door middel van een goede klachtenbrief en de juiste argumenten heeft u als consument in veel geschillen een grote kans van slagen.

Waarom consumentenrecht?
Je kunt je afvragen waarom er speciale regels in het leven zijn geroepen voor consumenten. Dit heeft te maken met het feit dat de consument bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij in de regel 'de zwakkere partij' is. De meeste regels van het consumentenrecht zijn erop gericht de consument meer bescherming te bieden. Ze zijn overwegend van toepassing op relaties tussen een consument en een professionele partij. Het huidige consumentenrecht is grotendeels tot stand gekomen onder invloed van de Europese Unie.

Wat regelt het consumentenrecht en waar zijn de regels te vinden?
Het consumentenrecht biedt regels die de rechten, en soms ook plichten, van de consument in het handelsverkeer vastleggen. Deze regels bestrijken heel diverse terreinen. Denk hierbij aan: koop, koop op afstand, colportage, het afsluiten van een (energie- of telefoon)abonnement, verzekeringen, regelingen in de reisbranche etc. Doordat het consumentenrecht sterk uiteenlopende terreinen bestrijkt, is de regelgeving ook verspreid over diverse wetten. Voorbeelden zijn het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming etc. De meeste regels van het consumentenrecht zijn dwingend voorgeschreven: er mag niet van worden afgeweken.

Consumentenrecht veelal dwingend recht
De meeste regels in het consumentenrecht zijn dwingend recht. Dit betekent dat daarvan niet mag worden afgeweken ten nadele van de consument. Als een bedrijf toch van deze regels afwijkt, bijvoorbeeld middels haar algemene voorwaarden, dan zijn deze voorwaarden niet rechtsgeldig.

In gebreke gesteld
Als consument heeft u het recht op een deugdelijk product of dienst. Indien na de koop blijkt dat het gekochte product of dienst ondeugdelijk is, dan is er sprake van een wanprestatie. Indien er sprake is van wanprestatie heeft u recht op een kosteloze reparatie of vervanging van het product of dienst. Wilt u hierop een beroep doen, dan dient u als consument eerst de verkoper in gebreke te stellen. Indien de verkoper het product of dienst niet wilt repareren of vervangen, is het mogelijk om de koopovereenkomst of contract te ontbinden en eventueel schadevergoeding te eisen.

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een ingebrekestelling en het vervolgtraject, of wij kunnen voor u het verweer voeren indien u de verkoper bent.

Onze diensten
Wij adviseren en begeleiden u bij uiteenlopende problemen waar u als consument mee te maken kunt krijgen. Wij hebben veel ervaring met deze onderwerpen:

 • Garanties, beroep op fabriek- en wettelijke garantietermijnen;
 • Wanprestatie, ontbinding/vernietiging van een (koop)overeenkomst;
 • Tekortkoming/klachten over een geleverd product (keuken, vloer, elektronica etc.);
 • Ondeugdelijk product;
 • Algemene voorwaarden;
 • Problemen bij een aankoop op afstand (via internet).
 • Tekortkoming/klachten of rechtspositie bij een abonnement (telefoon, sportschool etc.);
 • Vergoeding/compensatie voor een geannuleerde of vertraagde vlucht;
 • Klachten over een luchtvaartmaatschappij, zoals bijvoorbeeld beschadigde of verloren bagage;
 • Aansprakelijkheid, schadevergoeding en boete;
 • Levertijd;
 • Incasso;
 • Fraude, oplichting of misleiding bij verkoop;
 • Rechtspositie bij een failliete verkoper;
 • Etc. 

Meer informatie en Contact AGA Juristen
Meer informatie over bovenstaande situaties/geschillen vind u op de webpagina's in het rechtsgebied "consumentenrecht" bovenin de "balk" van deze website. De consumentenrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige consumentenrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523
E-mail: info@agajuristen.nl
(Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).