• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Verkeersboete
Er worden jaarlijks miljoenen verkeersboetes uitgeschreven. Deze zijn niet altijd terecht, zelfs als u denkt dat u de overtreding begaan heeft kan het toch zo zijn dat de controle niet juist is uitgevoerd. Een succesvol beroep bij de Officier van Justitie, de kantonrechter, of het gerechtshof te Leeuwarden is vooraf moeilijk te voorspellen, daarvoor dient uw dossier immers grondig bekeken te worden. Desalniettemin is de kans niet zonder meer gering dat op grond van feiten en omstandigheden de bekeuring alsnog in de prullenbak eindigt. Insturen heeft dus altijd zin.

Een parkeerboete ontvangt u meestal van de gemeente. U kunt binnen 6 weken na de datum van de dagtekening van de brief waarin de boete aan u kenbaar wordt gemaakt bezwaar indienen. Stuur met uw bezwaarschrift zo veel mogelijk bewijzen mee (bijvoorbeeld foto’s, het parkeerbonnetje of getuigenverklaringen). Op de boete staat waar u uw bezwaar naartoe moet sturen. Wordt uw bezwaar afgewezen, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de beslissing op uw bezwaarschrift beroep indienen bij de belastingkamer van het Gerechtshof.

‘Wet Mulder’-boete
Een parkeerboete kan ook een Wet Mulder-boete zijn. Die herkent u aan de letter M boven aan de brief met de boete. Als u de boete betaalt, kunt u geen bezwaar meer maken. Door te betalen geeft u aan dat u het met de boete eens bent.

Beschikking
Lichte verkeersovertredingen worden meestal afgedaan met een boete. U krijgt dan een bekeuring van de politie of een parkeerwacht. Bijvoorbeeld vindt u de bekeuring onder uw ruitenwisser of u bent geflitst. In al deze gevallen krijgt u meestal binnen 4 maanden een beschikking thuis van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dat is een formulier met acceptgiro, waarin staat welke overtreding u hebt begaan, wat u moet betalen en vóór welke datum. Wordt u geflitst in een huurauto, dan moet de beschikking binnen 8 maanden zijn ontvangen.

Meer informatie en Contact AGA Juristen
De juristen van AGA juristen kunnen een hoop voor u betekenen, zoals voor u het bezwaar opstellen. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523 
E-mail: info@agajuristen.nl
(Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).

Bezwaar tegen een bekeuring / boete door Bekeuring Juristen kan lonen
Er zijn veel redenen waarom een bezwaar kan slagen, een boete kan worden verminderd of wordt vernietigd. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • Soms is de bebording te plaatse onduidelijk met als resultaat dat de boete vernietigd wordt, klik hier om een dergelijke uitspraak in te zien.
  • Soms haalt de officier van justitie het niet om binnen de bezwaartermijn te beslissen over het bezwaarschrift, resultaat kan zijn dat de boete vernietigd wordt.
  • Soms is er ten onrechte geen sprake van een staande houding. De boete kan dan worden vernietigd, klik hier om een dergelijke uitspraak in te zien.
  • Veel boetes worden vernietigd vanwege de omstandigheden van het geval.
  • Bij belparkeren (bv. Parkmobile of Yellowbrick) dient men een redelijke tijd te krijgen om het parkeren te activeren. Krijgt men die tijd niet is de kans groot dat de boete wordt vernietigd, klik hier om een dergelijke uitspraak in te zien.
  • Etc.

Bezwaar, beroep, hoger beroep.
Indien u besluit het bezwaar zelf in te dienen (bij naheffingsaanslagen parkeerbelasting raden wij dit af. Onze bezwaarschriften hebben een slagingspercentage van 67 procent. Zelf ingediende bezwaarschriften hebben een beduidend lager slagingspercentage. Wij maken bezwaar, beroep en hoger beroep tegen alle Mulder-verkeersboetes, herkenbaar aan de M rechts bovenaan en tegen naheffingsaanslagen parkeerbelasting van veel gemeentes.

Meer informatie en Contact AGA Juristen
De juristen van AGA juristen kunnen een hoop voor u betekenen, zoals voor u het bezwaar of beroep opstellen. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523
E-mail: info@agajuristen.nl
(Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).