• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Een bouwrecht jurist: voor al uw geschillen in de bouw
Bij het verbouwen of bouwen van een woning of ander bouwwerk komt veel kijken, ook op juridisch vlak. Bij het bouwproces zijn vaak veel partijen betrokken (bv. architect, een opdrachtgever, (onder)aannemers) etc., die helaas ook met elkaar in conflict kunnen komen. Heeft u te maken met een bouw conflict, dan kunt u onze bouwrecht juristen inhuren om het conflict juridisch op te lossen. Onderstaand leest u een aantal voorbeelden van conflicten waarin u de bouwrecht jurist van AGA Juristen kunt raadplegen.

Aansprakelijkheid bouwschade en de bouwrecht jurist
Bij de bouw kunt u te maken krijgen met bouwschade. Niet alleen als u zelf een bouwproject bent gestart, maar ook als er bij de buren gebouwd of verbouwd wordt. Komt u in conflict met de aannemer of het bouwbedrijf over de aansprakelijkheid voor deze schade, dan kunt u een AGA jurist inhuren om dit geschil op te lossen. Niet alleen als u zelf aan het (ver)bouwen bent, maar ook als u schade heeft door de bouw of verbouwing van uw (directe) buren.

Geschil over meerwerk en minderwerk
Een onderwerp waar vaak geschillen over ontstaan bij bouw, is meerwerk of minderwerk. Er ontstaat een geschil als u vindt dat het uitgevoerde meerwerk nog bij de offerte hoort, terwijl de aannemer of het bouwbedrijf de extra werkzaamheden buiten de uitgebrachte offerte rekent. Om te voorkomen dat u moet betalen voor werkzaamheden die volgens u binnen de offerte van de aannemer of het bouwbedrijf vallen, kunt u een AGA jurist inhuren. Krijgt u gelijk, dan hoeft u geen extra kosten te betalen voor de opgevoerde 'extra' werkzaamheden.

Gebreken na de bouw of verbouwing en de bouwrecht jurist
U gaat er misschien vanuit dat uw nieuwe of verbouwde woning geheel zonder gebreken opgeleverd wordt door de aannemer, maar vaak is dit helaas niet het geval. Is er sprake van een gebrek of zijn er meerdere gebreken na oplevering, dan is het belangrijk om te weten wie hier aansprakelijk voor is. Onze bouwrecht specialisten ondersteunen u in dit juridische proces, zodat eventuele gebreken aan uw woning, bedrijf, of ander bouwwerk zonder extra kosten opgelost kunnen worden.

Te laat opleveren bouwproject
In de overeenkomst die u met uw aannemer afsluit, staat meestal hoe lang de aannemer de tijd heeft om aan uw bouwproject te werken. Op deze manier weet u wanneer er (ongeveer) opgeleverd gaat worden. Is de aannemer te lang bezig met de bouw, dan wordt niet op tijd opgeleverd. U heeft dan meestal recht op een schadevergoeding, die u samen met onze AGA jurist kunt opeisen.

Aannemer krijgt niet betaald
Bent u aannemer en betaalt uw opdrachtgever u niet? Ook dan kunt u bij onze bouwrecht-advocaten terecht. Wij helpen uw vordering te incasseren en kunnen u adviseren, bijvoorbeeld over uw mogelijke retentierecht. 

Meer informatie en Contact AGA Juristen
De bestuursrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige bestuursrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523
E-mail: info@agajuristen.nl
(Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).