• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Bestuursrecht
De verhouding tussen de Nederlandse burger en de overheid wordt geregeld door het bestuursrecht wat onder andere is gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht. In de Algemene wet bestuursrecht zijn bepalingen opgenomen waaraan bestuursorganen zich moeten houden, als ook zijn regels opgenomen welke rechtsbescherming bieden voor burgers tegen genomen besluiten van bestuursorganen. Naast de Algemene wet bestuursrecht zijn er veel bijzondere bestuursrechtelijke wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet Handhaving Verkeersvoorschriften.

Bestuursrecht bezwaarschrift
De aanvrager van een vergunning of een belanghebbende kan een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen als de aanvrager of belanghebbende het niet eens is met het genomen besluit. Het bestuursorgaan zal dan opnieuw naar haar beslissing kijken en indien het een goed bezwaarschrift is, dan kan het bezwaarschrift gegrond worden verklaard zodat de burger alsnog zijn gelijk krijgt. Echter indien het bestuursorgaan bij haar beslissing blijft en aldus het bezwaarschrift ongegrond verklaart, dan kan de burger naar de bestuursrechter stappen en daar een beroepschrift indienen. In het uiterste geval kan de burger zelfs in hoger beroep gaan bij de Raad van State te Den Haag.

Bestuursrecht procedure
U kunt zich in bestuursrechtelijke procedures door een jurist laten bijstaan, een advocaat is namelijk niet verplicht in het bestuursrecht. Naast voorgaande procedures kan een burger ook een kort geding aanspannen tegen een bestuursorgaan om de werking van een genomen besluit te ontzeggen tot dat een beslissing op bezwaar of beroep is genomen.

Bestuursrecht jurist
Indien u het niet eens bent met een genomen besluit van een bestuursorgaan, dan kunnen de juristen bestuursrecht van AGA Juristen u van dienst zijn. Naast een gedegen kennis van het bestuursrecht hebben zij ook ruime ervaring met procederen voor de bestuursrechter.

Onze diensten
Wij adviseren en begeleiden u bij uiteenlopende problemen waar u als consument mee te maken kunt krijgen. Wij hebben veel ervaring met deze onderwerpen:

 • Bouwrecht en vergunningen;
 • Omgevingsrecht en bestemmingsplannen;
 • Verkeershandhaving en verkeersboetes;
 • Sociaal zekerheidsrecht en uitkering;
 • Milieurecht en vergunningen;
 • Visum;
 • Naturalisatie en inburgering;
 • Vreemdelingenrecht en verblijfsvergunning;
 • Bestuursorgaan beslist niet op tijd;
 • Etc.

Meer informatie en Contact AGA Juristen
Meer informatie over bovenstaande situaties/geschillen vind u op de webpagina's in het rechtsgebied "bestuursrecht" bovenin de "balk" van deze website. De bestuursrechtjuristen van AGA Juristen kunnen een hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige bestuursrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523
E-mail: info@agajuristen.nl
(Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).