• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Arbeidsconflict tussen ambtenaar en werkgever/bestuursorgaan
Heeft u als ambtenaar een arbeidsconflict met uw werkgever (een bestuursorgaan)? Als u het niet eens bent met een beslissing van uw werkgever, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Wijst uw werkgever uw bezwaar af, dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In het bezwaarschrift kunt u uw werkgever overigens ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep.

Wanneer kan ik als ambtenaar een rechtszaak beginnen tegen een beslissing van mijn werkgever?
​Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan (uw werkgever) en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u naar de rechter. In het bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Wordt tijdens de juridische procedure mijn salaris uitbetaald?
Dat verschilt per zaak. Als u ontslagen bent stopt over het algemeen ook de uitbetaling van uw salaris. Als u hierdoor acuut in de problemen komt, kunt u de voorzieningenrechter wel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan ook al tijdens uw bezwaarprocedure bij het bestuursorgaan.

Wat kost een beroepsprocedure arbeidszaken ambtenaren?
U betaalt griffierecht. Daarnaast betaalt u de kosten voor een jurist als u deze inschakelt. Mogelijk komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van een jurist.
Als de rechter u in het gelijk stelt, moet het bestuursorgaan in beginsel de proceskosten die u heeft gemaakt vergoeden. Dit heet een proceskostenveroordeling. Hieronder valt onder meer een vaste (forfaitaire) vergoeding voor de advocaatkosten. Daarnaast worden de griffierechten die u heeft betaald vergoed door het bestuursorgaan.

Hoe lang duurt een procedure voor een ambtenarenzaak?
De beroepsprocedure arbeidszaken ambtenaren duurt minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Kan de rechter mij gelijk geven en het besluit van het bestuursorgaan toch in stand laten?
Soms wordt het besluit van het bestuursorgaan vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en het bestuursorgaan geen nieuw besluit hoeft te nemen.

Meer informatie en Contact AGA Juristen
De arbeidsrechtjuristen van AGA juristen kunnen een hele hoop voor u betekenen, zoals u tijdens het gehele traject begeleiden. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige arbeidsrechtjuristen voor een 1e gratis advies op maat.
Bel: 040-8444523
E-mail: info@agajuristen.nl
(Buiten onze openingsuren kunt u het contactformulier op deze website invullen, zodat u gebeld wordt door een jurist van AGA juristen).